Съдържание Ориентировъчна продължителност
Prepositions of location Предлози за място 30 мин
Vocabulary- The House Лексика – Къщата 30 мин
There is/ there are 60 мин
Some/Any 30 мин
Брой нови думи 100
Брой аудио файлове 31

Нашите уроци имат определена последователност, която обаче не е задължителна. Вие имате избор да решите какво да учите и колко време да отделите. Времената, които сме посочили са ориентировъчни.

1.Prepositions of location/Предлози за място

on in at   between in front of behind near above next to close to under
на На,в на между пред зад близо над  близо до близо до под

Правило 1: at, in, on-
on се използва, когато искаме да обозначим повърхност- on a bus- в автобуса, on a horse- на кон, on the left- на ляво,on the radio- по радиото,
at се използва, когато посочваме фиксирано място-вкъщи, за различни инситуции, точни адреси: at home- в къщи, at work- на работа, at school- в училище, at university- в университета, at 44th Hackney Road t на Хакни Роуд 44, at the door- до вратата,
in се използва, когато се посочва затворено пространство, за държави, градове – in London в Лондон, in a car- в кола, in the newspaper- във вестника.
Правило 2 close to, next to, near- И трите означават близо.
Near не се ползва с to
Next to– непосредствена близост, нещо е допряно до нещо
Close to и near се ползват с еднаква сила в употребата им при  локация

.

2 The house and objects/ Лексика Къщата и  предмети

Къща House Легло bed Готварска печка stove
Апартамент Flat Прозорец window Мивка Sink
Всекидневна Living room Завивка coverlet Душ Shower
Кухня Kitchen Възглавница Cushion, pillow Килим Carpet
Трапезария Dining room Одеало blanket Вилица Spoon
Спалня Bedroom Покривка cover Лъжица Fork
Таван ceiling Маса Table Нож Knife
Мазе Basement Стол chair Чиния Dish
Гараж garage Диван sofa Табуретка Stool
Ключ Key Гардероб wardrobe Завеси curtains
Баня Bathroom Шкаф shelf Пералня Washing machine
Покрив Roof Огледало Mirror Закачалка  hanger
Брава lock Прозорец Window Лампа Lamp
Врата door Под floor Кърпа Towel
Прахосмукачка Vacuum cleaner Стена Wall Тоалетна хартия Toilet paper
Вана Bathtub Ъгъл Corner Сапун Soap
Тостер toaster Чаша Cup Очила glasses
Тераса Balcony стълби Stairs Барабан Drum

3 There is/ there are

There is и there are означават има или намира се. There is  се използва за броими и неброими съществителни, които са в единствено число,пример there is: a dog, water, money, an armchair . There are  се използва само за броими.

 1. Има ключ на бравата There is a key in the lock
 2. Има ключ на леглото There is a key on the bed
 3. Има ключ между кухнята и трапезарията There is a key between the kitchen and the dining room
 4. Има вилица зад тостера There is a fork behind the toaster
 5. Има шкаф на стената There is a shelf on the wall
 6. Има възглавница над пералнята There is a pillow on the washing machine
 7. Има лампа над пералнята- There is a lamp above the washing machine
 8. Има нож под табуретката There is a knife under the stool
 9. Има кърпа близо до вратата There is a towel near the door
 10. Има диван до прозореца –There is a sofa next to the window
 11. Има столове на терасата- There are chairs on the balcony
 12. Има лъжици пред чинията There are spoons in front of the plate
 13. Има ножове в чашата There are knives in the cup
 14. Зад вратата има стълби There are stairs behind the door
 15. Има спалня и баня над трапезарията There are a bedroom and a bathroom above the dining room
 16. На пода има чаши There are cups on the floor
 17. Близо до мивката има чинии There are dishes close to the sink
 18. Близо до банята има сапуни There are soaps near the bathroom

 

3.1 Negative There is not/ There are not
Отрицателната форма се образува като към there is/are се добави not. Кратките форми са there isn’t there aren’t.

 1. Няма кърпа в банята- There isn’t a towel in the bathroom
 2. Няма очила под дивана There aren’t glasses under the sofa
 3. Няма лампа на стената There isn’t a lamp on the wall
 4. Няма закачалка над стола There isn’t a hanger above the chair
 5. Няма прозорци в стаята There aren’t windows in the room
 6. Няма прахосмукачка зад гардероба There isn’t a vacuum cleaner behind the wardrobe

3.2 Questions Въпросителни Is there/ Are there

 1. Има ли баня в къщата Is there a bathroom in the house
 2. Има ли барабан на пода Is there a drum on the floor
 3. Има ли одеяла на терасата Are there blankets on the balcony
 4. Има ли огледало в спалнята Is there a mirror in the bedroom
 5. Има и маса в хола Is there a table in the living room
 6. Има ли столове пред вратата Are there chairs in front of the door
 7. Има ли кърпи близо до леглото Are there towels near the bed
 8. Има ли гардероб близо до кухнята Is there a wardrobe near the kitchen
 9. Има ли лъжици зад чашата Are there spoons behind the cup
 10. Има ли ножове пред съдовете Are there knives in front of the dishes
 11. Има ли вилица на печката Is there a fork on the stove
 12. Има ли рафтове над печката Are there shelves above the stove

3.3 Dialogue

-This is Anna .She is in her new house. Poly is her first guest .
-Hello ,Poly. Come on in. You can have a seat on the sofa .
There is something between the armchairs ? What`s that ?
-That’s my drum. My new hobby. There are sticks under the table .Do you want to try it ?
-No, thank you. Maybe next time. I see some nice pictures above the fireplace. I like them
-Yes, they are presents from my husband. There are 4 more on the second floor, near the piano .
-Wаw. Tell me about the house. How many rooms are there ?
There are 9 rooms altogether. There is a big kitchen, there are 5 bedrooms. There is a dining room and 2 living rooms .
-I saw that there is a huge garden. Is there a swimming pool in it ?
-No there isn’t. But we have a plan to build one next to the gate.

4 SOME /ANY

We use SOME  in positive sentences  , with countable ( translated as “няколко „  and uncountable nouns ( translated as  „малко „ ). SOME /ANY означават няколко, когато се използват с броими съществителни и малко, когато се използват с неброими. SOME се използва в положителни. ANY се използва в отрицателни и въпросителни.
There are some chairs in the room . Има няколко стола на масата
There are some pictures on the wall . Има няколко картини на стената
There are some people on the sofa . Има няколко човека на дивана
There is some water in the glass  Има малко вода в чашата
There is some wine on the table . Има малко вино на масата

Exception :  Sometimes we use SOME in questions ,when they are polite .
Would you like some tea ? Искаш ли чай?
Can you pass me some oranges ? Ще ми подадеш няколко портокала
We use ANY in negatives and questions, with countable and uncountable nouns.
There aren’t any stools  between the armchairs . Няма никакви табуретки между фотьойлите
There isn’t any water in the bowl. Няма вода в купата
There aren’t any chairs under the pictures . Няма столове под картината
There isn’t any wine on the carpet . Няма вино на килима

Questions?
Are there any tables in the room ? Има ли някакви маси в стаята
Are there any sofas next to the fireplace ? Има ли някакви дивани близо до камината
Is there any tea in the teapot ? Има ли малко чай в чайника
Is there any space for the piano in the living room ? Има ли някакво място за пианото в дневната.

tea Чай Pass me Подай ми sticks Пръчки
teapot Чайник Guest гост maybe Може би
bowl купа Come on in Заповядай,влез fireplace камина
wine Вино seat място present подарък
space място hobby хоби altogether общо