What time is it ?   What`s the time? 

Това са най-популярните въпроси при питане за часа.

It`s ten o`clock .    

А изразът „It`s “ е най-стандартното начало на отговора.                ( снимка на часовника)

Да започнем с кръглите часове ( 9.00 ,10.00 и т.н)

-What time is it ?   – It`s nine o`clock  ( девет часа е )

NB! В английския не се препоръчва използването на числата над 12 при съобщаването на часа .

Когато ситуацията не подсказва за коя част от денонощието става въпрос,се използват съкращенията : a.m.   и   p.m.  ,като a.m. включва периода от 00:00 до 12.00 , а  p.m включва интервала от  12:00 до 00:00 .

Examples : 9.00 p.m.   е девет вечерта ;   1.00 a.m. е един през нощта

Да включим и съобщаването на минутите ,тоест когато часът не е кръгъл (9:10 , 4:52 и т.н)

Първо нека научим няколко думи ,които ще са ни необходими.

past : след

to : до

half: 1/2 или половин ( в контекста на часовника – 30 минути ( половината от 1 час))

quarter: 1/4 или една четвърт(в контекста на часовника -15 минути(една четвърт от 1 час))

about: около

Забележка: Извън контекста на часовника посочените думи имат и други значения

-What time is it ?  -It`s 10 past 9 ( десет минути след 9:00 ,т.е. 9.10 )

-It`s quarter past 10 ( петнадесет минути след 10 ,т.е. 10.15)

-It`s half past 6 (30 минути след 6)

What time is it ?  -It`s twenty to 5( 20 минути до 5)

-It`s quarter to 11(15 минути до 11)

– It`s eight  to 12 ( 8 минути до 12)

Half „се използва само с past  ,a не с to  . (It`s half to 6________crossed)

Забележка: Буквалният превод “ десет минути след 9:00″ не е удачен вариант при превод на български ,но в началото  може да си го казвате наум ??? ,за да свикнете с наличието на думите : past ,to