What time is it ?   What`s the time? 

Това са най-популярните въпроси при питане за часа.

It`s ten o`clock .    

А изразът „It`s “ е най-стандартното начало на отговора.                ( снимка на часовника)

Да започнем с кръглите часове ( 9.00 ,10.00 и т.н)

-What time is it ?   – It`s nine o`clock  ( девет часа е )

NB! В английския не се препоръчва използването на числата над 12 при съобщаването на часа .

Когато ситуацията не подсказва за коя част от денонощието става въпрос,се използват съкращенията : a.m.   и   p.m.  ,като a.m. включва периода от 00:00 до 12.00 , а  p.m включва интервала от  12:00 до 00:00 .

Examples : 9.00 p.m.   е девет вечерта ;   1.00 a.m. е един през нощта

Да включим и съобщаването на минутите ,тоест когато часът не е кръгъл (9:15 , 4:52 и т.н)

-What time is it ?    -It`s  ten fifteen (Часът е десет и петнадесет)

                                    -It`s twelve fifty-five (Часът е дванадесет и петдесет и пет )

Това е най-разпространеният и лесен начин .Подредбата на кръглия час и минутите е сходна с тази на български при съобщаване на часа- първо казваме кръглия час и после минутите (  nine fifteen) ,с тази разлика ,че на български казваме “ и“  ,а в английския не :

                                                       10.30  ten thirty

                                                                   десет и тридесет

Когато искаме да кажем : „Около 12 :00 е“ ,в английския се използва думата  “ about“

                                                      „It`s about 12 o`clock“

                                                              about- [     ]  около

 Examples……………

………………

…………………