• Обучението се провежда във ваш офис.
  • Нашите млади и амбициозни преподаватели  поднасят материала по забавен и креативен начин.
  • В процеса на обучение е заложена комуникация на английски език под формата на диалози и дискусии .
  • Преподава се Общ английски ,включващ и диалози с бизнес насоченост.
  • Използват се най-реномираните учебни системи .
  • Материалът и методите на обучение могат да бъдат моделирани според конкретни изисквания от ваша страна,така че да се акцентира върху желана от вас област.
Нивата  имат продължителност както следва :
  • Elementary : 70 учебни часа
  • Pre-intermediate : 70 учебни часа
  • Intermediate : 80 учебни часа

За повече информация : 0898 609209