Разговорните курсове на Езиков център Grand са разработени с цел придобиване на компетентност и увереност в различни социални ситуации, като работна среда, интервю за работа и други. В продължение на 36 учебни часа ще имате възможност да бъдете обучавани от квалифицирани преподаватели с отлични комуникативни и теоретични умения. В процеса на обучение акцентираме върху диалози и граматиката, нужна за изграждането им.

В края на курса, всеки участник, преминал успешно финалния изпит, получава сертификат за съответното ниво, отговарящ на Европейската езикова рамка .

Курсът е отличен при подготовка за студентска бригада или друга работа в чужбина

За повече информация разговорни курсове