Разговорните курсове на Езиков център Grand са разработени с цел придобиване на увереност и компетентност в различни социални ситуации, като работна среда, интервю за работа и други. В продължение на 40 учебни часа ще имате възможност да бъдете обучавани от квалифицирани преподаватели с отлични комуникативни и теоретични умения. В процеса на обучение акцентираме върху диалози и граматиката, нужна за изграждането им.
В края на курса, всеки участник, преминал успешно финалния изпит, получава сертификат за съответното ниво, отговарящ на Европейската езикова рамка .
Курсът е отличен при подготовка за студентска бригада или за работа в чужбина. Максималният брой курсисти в група е 10.

Посещенията са два пъти седмично, като продължителността на всяко е 3 учебни часа по 40 минути.