Medical English

Медицински английски

1.За кого е предназначен този курс?

1.1. Този курс е специално разработен за хора, които имат медицинско образование- лекари, зъболекари, медицински сестри, фармацевти, рехабилитатори, лаборанти, студенти по медицина.
1.2. Подходящ е за ученици, кандидат-студенти и студенти които биха искали да задълбочат знанията си.
1.3. Подходящ е за всички, на които им се налага да използват медицинските услуги в англоговорящи страни: пациенти, родители с малки деца, хора, на които им предстоят операции.
1.4. Хора, работещи като лични асистенти, болногледачи, детегледачи .
Препоръчително минимално ниво за започване на курса е А2.
Нивото на целия курс е между А2 – B2!

Линк към безплатни уроци (тестовете не са включени): http://grandteaching.com/lessons/free-lesson-history-of-present-illness/

2.Защо е необходим английски?

2.1. Почти всички университети, научни лаборатории и центрове представят техните трудове на английски език.
2.2. Редица качествени медицински и научни списания са на английски език.
2.3. Много медицински учебници, справочници и литература е на английски език.
2.4. Неоходимостта от комуникация със специалист, лекар, научен работник, най-често е сведена до английски език.
2.5. Много от специализациите в чужбина са достъпни изцяло на английски език.
2.6. Препдочитан език на всеки един научен форум е английският.

3.Какво съдържа платформата:

3.1. Платформата е разработена в 17 урока, всеки със специално подбрана литература, в която са вписани много от най-често употребяваните термини. За всеки нов термин има превод и произношение. Както и много текстове, в които се повтарят термини с цел да бъдат затвърдени.
3.2. След всеки урок има групирани упражнения, включващи проверка на новонаучените думи, правилното им свързване в научен текст или диалог, слушане с разбиране на текст, упражняване на граматика.

 

Стъпки при закупуване:
1. Регистрация http://grandteaching.com/register/
2. Закупуване http://grandteaching.com/payment/

Real Time Web Analytics

try{ clicky.init(100956439); }catch(e){}

Clicky